ПОЉА БР. Stevan Tontić (Ranko Risojević: TAKO, PONEKAD)
година

Ликовни лајтмотив