ПОЉА БР. Vera Blagojević: PERA ZGLAVOM
година

Ликовни лајтмотив