ПОЉА БР. Mihailo Harpanj (Rajko Petrov Nogo: ZVERINJAK)
година

Ликовни лајтмотив