ПОЉА БР. Vladimir Stanić (Ivan Slamnig: ANALECTA)
година

Ликовни лајтмотив