ПОЉА БР. Sreten Marić: FILOSOFIJA I HERMENEUTIKA
година

Ликовни лајтмотив