ПОЉА БР. Marjan Rožanc: POPAJEVA SMRT
година

Ликовни лајтмотив