ПОЉА БР. Jovica Aćin (Mirjana Stefanović: INDIGO)
година

Ликовни лајтмотив