ПОЉА БР. Slavko Gordić (Jusuf Begić: NEPRIJATELJSTVA S VREMENOM)
година

Ликовни лајтмотив