ПОЉА БР. Zoran Stojanović (Diogen Laertije: ŽIVOT I MIŠLJENJA ISTAKNUTIH FILOZOFA)
година

Ликовни лајтмотив