ПОЉА БР. Taras Kermauner: KRITIČAREV MONOLOG
година

Ликовни лајтмотив