ПОЉА БР. Janez Kocijančić (Dragoslav Andrić: IZ DNEVNIKA)
година

Ликовни лајтмотив