ПОЉА БР. Jovan Dunđin (Ivan Pančić: NATPIVAVANJA)
година

Ликовни лајтмотив