ПОЉА БР. Vladimir Milarić (Velimir Milošević: ZVEZDARNICA)
година

Ликовни лајтмотив