ПОЉА БР. HRONIKA: KNJIŽEVNOST TREBA DA DELI SUDBINU SVIH VIDOVA STVARALAŠTVA U SAMOUPRAVNOM DRUŠTVU (Razgovor sa Tomislavom Ketigom); TELEVIZIJSKI EKRAN (A. D. Badnjar); LIKOVNI NOTES (Miloš Arsić)
година

Ликовни лајтмотив