ПОЉА БР. Radivoje Mikić (Milo Gligorijević: NESTOR IZ VODE)
година

Ликовни лајтмотив