ПОЉА БР. Miloš Arsić: LIKOVNI NOTES (Grafike Milenka Žarkovića; Mladi novosadski likovni umetnici; Skulpture Slobodana Milosavljevića; Skulpture Slobodana Bodulića)
година

Ликовни лајтмотив