ПОЉА БР. ALBANSKA POEZIJA: Husni Hodža: OD SENTIMENTALNOSTI KA INTELEKTUALNOJ POEZIJI; Adem Gajtani: BALADA O REČI
година

Ликовни лајтмотив