ПОЉА БР. I. V. Aljehina: PRILOG KRITICI BURŽOASKIH KONCEPCIJA O MORALNOM VASPITANJU OMLADINE
година

Ликовни лајтмотив