ПОЉА БР. Sergej Flere: O RELIGIJI DANAS
година

Ликовни лајтмотив