ПОЉА БР. Đorđe Sudarski Red: GRAD
година

Ликовни лајтмотив