ПОЉА БР. Wilhelm Worringer: APSTRAKCIJA I UOSEĆAVANJE
година

Ликовни лајтмотив