ПОЉА БР. Momir M. Vojvodić: UVRH GORE IZVOR
година

Ликовни лајтмотив