ПОЉА БР. Polja 196-197_26_27
година

Ликовни лајтмотив