ПОЉА БР. Polja 196-197_27_27
година

Ликовни лајтмотив