ПОЉА БР. Polja 198-199_31_31
година

Ликовни лајтмотив