ПОЉА БР. Rade Tomić: NEKUDA SMO PUTOVALI
година

Ликовни лајтмотив