ПОЉА БР. Ješa Denegri: UMETNOST I SISTEM UMETNOSTI
година

Ликовни лајтмотив