ПОЉА БР. Polja 200_22_23
година

Ликовни лајтмотив