ПОЉА БР. Simon Grabovac: KONSTRUKCIJA GLAVE
година

Ликовни лајтмотив