ПОЉА БР. HRONIKA: Žarko Papić: REVOLUCIJA I INTELIGENCIJA
година

Ликовни лајтмотив