ПОЉА БР. Roman Ingarden: NAPOMENE NA MARGINAMA ARISTOTELOVE POETIKE (nastavak)
година

Ликовни лајтмотив