ПОЉА БР. Jovica Aćin (Solomon Markus: MATEMATIČKA POETIKA)
година

Ликовни лајтмотив