ПОЉА БР. Žil Sipervjel: PORTRET
година

Ликовни лајтмотив