ПОЉА БР. Gertrude Stein: PICASSO (1909)
година

Ликовни лајтмотив