ПОЉА БР. Roman Ingarden: NAPOMENE NA MARGINAMA ARISTOTELOVE POETIKE
година

Ликовни лајтмотив