ПОЉА БР. Ivan Focht: AMUZIJA HEGELIJANSTVA
година

Ликовни лајтмотив