ПОЉА БР. NOVI RUMUNSKI PESNICI: A. E. Bakonski: MOLITVA JEDNOG DAČANINA; Petre Stojka: ČAS JE BLAŽENSTVA; Aurel Rau: IGRA; Nikita Stanesku: RASPINJANJE HOREE NA TOČKU U ALBA JULIJI, GODINE 1785.; Angel Dumbraveanu: U KNJIZI ČETVRTOJ; Marin Soresku: KAMILA
година

Ликовни лајтмотив