ПОЉА БР. Slavko Gordić: PESMA I SVET
година

Ликовни лајтмотив