ПОЉА БР. Novica Tadić: SVEKOLIKA
година

Ликовни лајтмотив