ПОЉА БР. Pero Zubac (Radovan Ždrale: MESEČEVA BERBA)
година

Ликовни лајтмотив