ПОЉА БР. Mario Suško: SKLADBE
година

Ликовни лајтмотив