ПОЉА БР. RAZGOVOR S ALEKSANDROM TIŠMOM
година

Ликовни лајтмотив