ПОЉА БР. Milorad Belančić: REVOLUCIJA I GARANTOVANI SMISAO
година

Ликовни лајтмотив