ПОЉА БР. Elvira Rajković: PETNAESTO PISMO
година

Ликовни лајтмотив