ПОЉА БР. IZBOR IZ POEZIJE IVA SVETINE (PREVEO: VOJISLAV DESPOTOV)
година

Ликовни лајтмотив