ПОЉА БР. Milan Komnenic: O POEZIJI ATANASA VANGELOVA
година

Ликовни лајтмотив