ПОЉА БР. Zoran Pistotnik: CINIZAM I REVOLUCIJA
година

Ликовни лајтмотив