ПОЉА БР. Ješa Denegri: GORGONA
година

Ликовни лајтмотив