ПОЉА БР. Ivan Iveković: PUTEVI EMANCIPACIJE AFRIKE
година

Ликовни лајтмотив