ПОЉА БР. Slavko Gordić (Branko Popović: UMETNOST I UMEĆE)
година

Ликовни лајтмотив